Stuteriet

Vi föder upp arabiska fullblod med blodslinjer till största del från Crabbet och Old English.

Vårt avelsmål är vackra, hållbara, uthålliga araber med vägvinnande rörelser, hög ridbarhet och ett underbart temperament.